فرم استخدام

مشخصات فردی متقاضی

نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
تاریخ تولد:
محل تولد:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزند:
وضعیت نظام وظیفه:
محل خدمت:
تاریخ پایان خدمت:
ملیت:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
ایمیل:
آدرس :

میزان تحصیلات


دیپلم:

رشته تحصیلی:
معدل :
نام آموزشگاه :
محل آموزشگاه/دانشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :


فوق دیپلم:

رشته تحصیلی:
معدل :
نام آموزشگاه :
محل آموزشگاه/دانشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :

کارشناسی:

رشته تحصیلی:
معدل :
نام آموزشگاه :
محل آموزشگاه/دانشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :


کارشناسی ارشد:

رشته تحصیلی:
معدل :
نام آموزشگاه :
محل آموزشگاه/دانشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :

دکتری:

رشته تحصیلی:
معدل :
نام آموزشگاه :
محل آموزشگاه/دانشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :

دوره های مهارتی

عنوان :
گواهینامه :
میزان مهارت :
آموزشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
عنوان :
گواهینامه :
میزان مهارت :
آموزشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
عنوان :
گواهینامه :
میزان مهارت :
آموزشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
عنوان :
گواهینامه :
میزان مهارت :
آموزشگاه :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :

میزان آشنایی با زبان های خارجی

عنوان :
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت مکالمه
عنوان :
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت مکالمه
عنوان :
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت مکالمه

سوابق شغلی

نام سازمان یا موسسه :
ازتاریخ :
تا تاریخ:
سمت:
آخرین دریافتی:
علت ترک:
آدرس و تلفن مرکز:
نام سازمان یا موسسه :
ازتاریخ :
تا تاریخ:
سمت:
آخرین دریافتی:
علت ترک:
آدرس و تلفن مرکز:
نام سازمان یا موسسه :
ازتاریخ :
تا تاریخ:
سمت:
آخرین دریافتی:
علت ترک:
آدرس و تلفن مرکز:
نام سازمان یا موسسه :
ازتاریخ :
تا تاریخ:
سمت:
آخرین دریافتی:
علت ترک:
آدرس و تلفن مرکز:

اطلاعات معرف

نام و نام خانوادگی :
نسبت:
شغل:
آدرس :
تلفن تماس:
نام و نام خانوادگی :
نسبت:
شغل:
آدرس :
تلفن تماس:

اطلاعات تکمیلی

درصورت نیاز ازچه تاریخی میتوانیدشروع به کار:
شغل مورد تقاضا :
میزان حقوق درخواستی:
امکان همکاری به صورت نوبت کاری(شیفت) بر مبنای ضرورت کار تعیین‌شده را دارید؟
چگونه با ما آشنا شدید؟

گواهی می¬کنم که کلیه اطلاعات فوق صحیح بوده و در قبال آنها متعهد هستم.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top