برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر


 

واحد اداری و منابع انسانی، در راستای ارتقاء سطح آگاهی و رشد سازمانی پرسنل، اقدام به مذاکراتی با شرکت‌های آموزشی معتبر در حوزه منابع انسانی داشته است. با انجام برنامه‌ریزی مرتبط، "دوره آموزشی مدیریت تغییر" در محل کارخانه برگزار شد.

دوره آموزشی مذکور با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان و با تدریس جناب آقای دکتر مجتبی طبری از چهره‌های برجسته دانشگاهی در حوزه منابع انسانی، در تاریخ‌های 97/11/08 و 97/11/23 با حضور مدیران و کارشناسان در محل کارخانه انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top