ارزیابی واحد برتر صنعتی کشور در سال 97


 

کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل استان گلستان در تاریخ 25/12/97 از شرکت کانسار خزر بازدید کردند. این بازدید و ارزیابی، به منظور تعیین واحد صنعتی برتر کشور در سال 97 انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top