حضور فرماندار محترم شهرستان آق قلا


مهندس عبدالغفور غراوی فرماندار محترم شهرستان آق قلا از مجموعه کانسار خزر بازدید بعمل آوردند.

فرماندار محترم شهرستان ضمن بازدید از خط تولید و تجهیزات مستقر در کارخانه،از نزدیک در جریان پروسه تولید محصول قرار گرفتند.

    

 

ایشان سپس با بازدید از نیروگاه 1.5 مگاواتی موجود در مجموعه کانسار خزر اظهار داشتند که تنها دلیل عدم قطعی برق مجموعه کانسار خزروجود ژنراتور های برق درمجموعه بوده که از اردیبهشت ماه تا اواسط مهرماه بصورت دائم کار در حال فعالیت بودند،چراکه برق شبکه سراری به پیشنهاد خود مجموعه کانسار برای کمک به سایر بخش ها قطع می گردید.

ایشان سپس با بازدید از واحد تصفیه خانه کارخانه از تجهیزات آنلاین پایش پساب بازدید فرمودند.

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top