بازدید معاون اقتصادی استاندارگلستان


سید محمد دهنوی ،معاون اقتصادی استاندار گلستان به همراه مهندس طلوعیان ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با حضور درمجتمع تولیدی صنعتی کانسار خزر، از بخش های مختلف مجموعه بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان امور جاری مجتمع قرار گرفتند.

   

ایشان در بازدید از بخش های مختلف مجموعه با بررسی دقیق جزئیات فنی ،ازتجهیزات مستقر در مجموعه،خط تولید و تصفیه خانه بازدید بعمل آوردند.

   

دربخش بعدی ،ایشان با حضور در سایت تزریق پساب به اعماق مجموعه، از تکنولوژیی که برای اولین بار در استان، توسط متخصصان بومی شرکت در حال استفاده می باشد بازدید بعمل آوردند.

   

شایان ذکر است که تکنولوژی تزریق به اعماق ،برای اولین باردر استان و به دست متخصصان بومی شرکت طراحی و اجرا گردیده است که طی آن ،پساب مجموعه به لایه ای که از آن برداشت شده برگردانده می شود.ماسبق این تکنولوژی در انحصار شرکت های نفتی بود.(بیش از 1000 متر)

درادامه ایشان در جریان طرح های توسعه ای مجموعه قرارگرفتند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top