بازدید دادستان محترم کل استان گلستان


جناب آقای حیدرآسیابی،دادستان محترم کل استان گلستان بهمراه دادستان محترم مرکزاستان ،جناب آقای محمود اسپانلو، با حضور در مجتمع صنعتی تولیدی کانسار خزر،ازنزدیک در جریان فرآیند استحصال و فرآوری ماده معدنی ید قرار گرفتند.

دادستان محترم کل استان در این بازدید برضرورت همکاری تمامی دستگاه های ذیربط درجهت تسهیل و حمایت هرچه بیشتر از تولید تاکید فرمودند.

ایشان همچنین  از نزدیک از تمامی تجهیزات و خط تولید مجتمع بازدید نمودند.

مدیرعامل محترم مجموعه کانسارخزر جناب آقای مهندس ناعمی نیز در این دیدار از حمایت های دادستانی کل استان از مجتمع های صنعتی تقدیر و تشکر نموده و به نقش بسزای دستگاه قضا در رفع محرومیت و توسعه هرچه بیشتر مناطق کم برخورداراشاره داشتند.

بازدید دادستان محترم استان گلستان    بازدیدازشورابه ورودی

بازدیداز محصول1    بازدیدازمحصول2

   

   

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top